معرفی سکوی طاهابازار

باشگاه مشتریان طاهابازار

باشگاه مشتریان در واقع هسته ی اصلی سکوی طاهابازار می باشد که هدف آن دسترسی سریع و همه جانبه به تمام سرویس ها می باشد;
همچنین مدیریت تمام اطلاعات نمایه مشتری در این نرم افزار انجام خواهد شد.
از جمله ویژگی های موجود:
امکان استفاده همزمان از حساب حقوقی و حقیقی

- اطلاعات حساب مشتری 
--- اطلاعات عمومی مشتری (نام ,نام خانوادگی, حوزه ی کاری, ...)
--- اطلاعات آدرس های مشتری (انتخاب دقیق روی نقشه)
--- اطلاعات حساب های بانکی مشتری
--- اطلاعات رایانامه های مشتری
--- اطلاعات امنیتی مشتری (رمز عبور و ...)
--- و اطلاعات شخصی دیگر

- امور مربوط به کسب و کار
--- اطلاعات مربوط به شرکت های مشتری (کارمندان شرکت - اعتبار کارمندان و مدیریت کارمندان)
--- اطلاعات مربوط به پروژه ها (اعتبار پروژه و مدیریت آن)
--- امکان درخواست کارمند سکو شدن
--- امکان ارتباط با ما به صورت API

- امور مالی
--- امکان نمایش ریز تراکنش های مالی
--- کیف پول در عناوین مختلف 

- سیستم پشتیبانی و ارسال نامه
- گزارشات ورود و خروج
- سیستم اعلانات مشتری با امکان قرار گیری فرم
- سیستم پیام های مشتری

سیستم مدیریت طاهابازار

سیستم مدیریت در واقع تنها هسته ی مدیریت نرم افزار ها خواهد بود که مشتریان عزیز در قالب کارمند سکو میتوانند در این نرم افزار ایفای نقش کنند
از جمله ویژگی های موجود:

امکان ایجاد, ویرایش , نمایش و حذف موجودیت های زیر
-- شعبات
-- مشتریان حقیقی (امکان مدیریت تمام اطلاعات مشتریان اعم از عمومی  - حساب بانکی- ادرس ها)
-- مشتریان حقوقی (امکان مدیریت تمام اطلاعات مشتریان اعم از عمومی  - حساب بانکی- ادرس ها)
-- دسته بندی ها (در موجودیت های مختلف)
-- ویژگی ها (در سطوح مختلف)
-- تگ ها 

- سیستم امتیاز دهی به مشتریان حقیقی و حقوقی در نقش های مختلف و امکان تفکیک امتیازات
- سیستم گزارش گیری مربوط به پیام های خروجی
- سیستم گزارش دهی از صفحات دیده شده روزانه
- امکان ارسال پیامک ها به صورت تکی و گروهی به صندوق پیام سکو و یا همراه مشتریان
- سیستم بررسی و تایید شرکت ها, اعتبارات تخصیص داده شده, اعتبارات در حال انتقال
- جستجوی مشتریان براساس نیاز کارمندان